dr Beata Klocek di Biasio

Prezes Fundacji na rzecz dialogu

CV Dr Beata Klocek di Biasio, ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stopień Dottore in Lettere uzyskała na Wydziale Dipartimento Lettere e Filosofia Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Stopień doktora nauk humanistycznych nadała jej Rada Naukowa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pełniła funkcję adiunkta w Instytucie Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Universitá degli Studi di Firenze (gdzie zorganizowała dwie międzynarodowe konferencje poświęcone kwestiom tożsamości europejskiej). Współpracowała z Université de Cergy-Pontoise, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Université Michel de Montaign, Bordeaux oraz Uniwersytetem SWPS w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie. Jest członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej Europa XXI. Nowe Perspektywy, ukazującej się w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu.

Była kuratorem wystawy: „Affiches Polonaises des Aannées 70. Collection Edith Prajs, Préparation des commentaires” i tekst w katalogu, Chapelle de Praz-Coutant, Plateau d’Assy (Francja), du 27 juin au 30 septembre 2008 27 czerwiec – 30 wrzesień 2008. Przewodnicząca komitetu naukowego międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie we Florencji: „Images and Myths of Europe, Easern and Western Perpectives” – referat wygłoszony: “The Myth of Europe in the Polish XX Century Paintings: in Search for European Identity”. 2007  Współorganizatorka i uczestniczka cyklu międzynarodowych sympozjów: „What European-ness means today?” na Uniwersytecie Florenckim w ramach działalności Europejskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego. Rezultatem książka: „Tożsamość europejska i mit Europy w sztuce”, Toruń 2010 (Wyd. Adam Marszałek), poświęcona wizualizacjom malarskim mitu Europy oraz książka: B. Klocek, B. Michalski, F. Muench – red., „What Europeaness Means Today?”, Toruń 2015, rozdział: „The Classic ROOTS of Europe”. 

Autorka pierwszej w literaturze światowej monografii  poświęconej sztuce Igora Mitoraja, w wersji polskiej, pt. „MITORAJ – DIALOG SZTUKI Z HISTORIĄ”, Warszawa 2019 (Wyd. Fundacja na Rzecz Dialogu i Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata) oraz osobno w wersji angielskiej: „MITORAJ – A DIALOGUE BETWEEN ART AND HISTORY”, Warsaw 2020 (Polish Institute for World Art Studies and Foundation for Dialogue). 2019 Kurator wystawy sztuki publicznej Igora Mitoraja „Mitoraj – A Dialogue Between Art and History” w Londynie w największej w Wielkiej Brytanii Galerii Sztuki Publicznej: „Art and Event – Canary Wharf” (Londyn 14.10 – 22.11.2019).

Przewodnicząca rady naukowej międzynarodowego sympozjum: „Mitoraj – A Dialogue Between Art and History”, Galeria Sztuki Publicznej „Art and Event – Canary Wharf”, Londyn 2020. Sympozjum – z udziałem wybitnych specjalistów z zakresu sztuki publicznej i architektury współczesnej – odbędzie się z powodu pandemii COVID-19 w formie webinarium w 2021 roku.

Jej zainteresowania obejmują problematykę współczesnej rzeźby i sztuki publicznej, komunikacji wizualnej i tradycji antyku we współczesnej kulturze.

Eksperci współpracujący z 
Fundacją na Rzecz Dialogu

Waldemar Raźniak

born 1982 in Moscow (Russia), theatre director & actor. Since 2020 Head of The Helena Modrzejewska National Stary Theatre in Krakow, one of the oldest public stages in Poland.

Danuta Stenka

Wybitna polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa władająca językiem Kaszubskim.

Karolina Banach

Karolina Banach

Specjalista Zarządzania Talentem

Wykształcenie:
Magister Psychologii Międzykulturowej – Uniwersytet SWPS oraz Magister Psychologii Organizacji i Zarządzania - London School of Economics and Political Science, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Talentem i Zasobami Ludzkimi w Organizacji (Talent Management) oraz Rozwoju Przywództwa na Uniwersytecie Harwarda w Cambridge, Massachusetts.

Pracowała:
przez ponad 5 lata w Londynie w rekrutacji i Executive Search w zakresie London Market Insurance, Bankowości Inwestycyjnej oraz IT.
Przez 3 lata prowadziła zajęcia z przedmiotów biznesowych w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Działalność edukacyjna:
Prowadzenie treningów w dziedzinie zarządzania talentem, w rozwoju przywództwa - kobiety w przywództwie, treningi międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa w biznesie.

Tomasz Duda

Tomasz Duda

Dr

Psycholog, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ewaluator programu ASOS dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współpracował, jako koordynator, z Fundacją Otwarta Sztuka przy realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017: „Wirtualny Hołd Pruski – Matejko Odkodowany” oraz „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości Igor Mitoraj”.

Dariusz Nowak

Dariusz Nowak

Mgr

Nauczyciel historii i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu. Absolwent wydziału humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku historia. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje: archiwistyczna i nauczycielska. Ukończone studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Koordynator wielu szkolnych i między szkolonych projektów edukacyjnych na terenie Radomia. Nauczyciel z międzynarodowym tytułem Microsoftu - Microsoft Innovative Educator Expert. Fotograf i grafik komputerowy. Administrator szkolnej strony internetowej.

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji interaktywnych i mobilnych. Zdobył doświadczenie w firmach technologicznych jako programista, projektant interface’ów UI/UX i grafik 3D. Współwłaściciel firmy Integence, która zrealizowała już ponad 100 projektów dotyczących aplikacji 3D. Twórca aplikacji Virtual Reality 3D do projektów "Wirtualny Hołd Pruski - Matejko Odkodowany” oraz „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości Igor Mitoraj”, których powstanie zostało dofinansowane w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017.

Agata Śleszyńska

Agata Śleszyńska

Educated at The Warsaw University of Technology, Department of Administration. Both assistant to the accomplishment and accounting team and artist-painter loving sea and marine themes.

Roman Jan Drzezdzon

Co-founder and member of the informal Group of Kashubian writers "Zymk" (spring) and Kashubian Cabaret FiF. A long-time organizer of the Kashubian speech competition for children and young people of the school "Bë do not zabëc mòwë starków" by Jan Drzeżżona. Juror in Kashubian and Polish-language recitation competitions and spelling competition ph. "The Princess in the Palace".

Songwriter. Popularizer of the works of NorthKaszubski writers – Jan Drzeżdżon, Aloysiah Budzisz, Jan Bilot, Jan Patock.

From 2006 to 2011 he was a member of the Kashubian Language Council. Translator of texts from Polish to Kashubian. Teacher of Kashubian language at the Study for Kashubian teachers at the University of Gdańsk and the Pomeranian Academy in Slupsk. Speaker at numerous meetings on Kashubian literature, history and culture.

He received a scholarship from the Minister of Culture in the field of literature in 2016.

Interests: Pomeranian demonology, Kashubian literature, history of Pomerania, ethnography and Kashubian anthropology.

Khedi Alieva

Nauczycielka, uchodźczyni z Czeczenii, fundatorka i prezeska Fundacji Kobiet Wędrowne. Członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Prowadzi warsztaty tańca i kultury czeczeńskiej, rękodzieła i szycia. W latach 2014-2016 twórczyni młodzieżowego zespołu tanecznego w Gdańsku. Uczestniczyła w spektaklu „Trafiło je” na 100-lecie praw kobiet w Polsce. Organizuje i prowadzi warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat praw kobiet w Polsce. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

Absolwentka Szkoły Mentorów Międzykulturowych, Szkoły Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, Programu "Draw the line" Fundacji Feminoteka oraz licznych kursów na temat rozwoju kompetencji międzykulturowych. Prowadzi zajęcia dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat migracji, uchodźstwa i integracji imigrantów. Współautorka i realizatorka programów edukacyjnych dla szkół w Gdańsku i Sopocie. Współautorka badań i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców.

Dorota Jaworska

Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Kobiety Wędrowne. Realizatorka projektów integracji migrantów w lokalnych społecznościach. Autorka książek i artykułów naukowych na temat edukacji międzykulturowej oraz integracji imigrantów i uchodźców. Doktor pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Współautorka projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju kompetencji międzykulturowych pracowników instytucji edukacji i integracji społecznej.

Grzegorz Schramke

Nauczyciel szkolny i akademicki, badacz, kaszubski pisarz i publicysta, tłumacz. Laureat kilku konkursów literackich, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona w Wejherowie (I miejsce w 2005 i 2014 r.) oraz II Konkursu na Opowiadanie Science-Fiction po Kaszubsku w Bytowie (I miejsce w 2009 r., ex aequo ze Sławomirem Formellą)

Justyna Pomierska

Adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, od 2011 r. kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego, kierownik Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej na UG (2015-19), przewodnicząca Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska.

Adam Hebel

Pisarz, aktor, kierownik teatru Zymk. Występował także w operze Rebeka - pierwszej kaszubskojęzycznej operze. Zaangażowany w spektakle Misterników Kaszubskich. Laureat nagrody w konkursie literackim im. Jana Drzeżdżona w kategoriach dramat i proza. Członek Kabaretu Kùńda. Organizator przeglądu Stand Up Szpòrt na żokach. Dziennikarz Radia Gdańsk, współpracuje z Dziennikiem Bałtyckim i Gazetą Świętojańską.

Flaunnette Mafa

Doradcy i konsultanci

Bohdan Michalski

Prof.

Badacz twórczości S.I. Witkiewicza, wydawca jego pism filozoficznych i estetycznych ­ Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ekspert komunikacji wizualnej. Współpracował, jako ekspert i wykonawca z Fundacją Otwarta Sztuka przy realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017: „Wirtualny Hołd Pruski – Matejko Odkodowany” oraz w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017. EDYCJA JESIENNA: „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości - Igor Mitoraj”.

http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/bohdan-michalski/

Piotr Chołodziński

Prof.

Reżyser teatralny, wykładowca Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Jest to uczelnia wyższa, która kształci studentów w dziedzinie sztuki, komunikacji i nowych mediów. Powstała w roku 2014 z połączenia trzech uczelni: Westerdals, NISS (Nordic Institute of Stage and Studio), and NITH (The Norwegian School of Information Technology) i stanowi samodzielną uczelnię: Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Steinar Bryn

Ph.D.

Dr Steinar Bryn, Nansen Dialogue Network, Akademia Nansenowska w Lillehammer, Norwegia. Specjalizuje się w studiach i praktyce działań na rzecz pokoju. Od 1995 roku zaangażowany w pokojowe działania edukacyjne na Bałkanach. Uczestnik 15 dorocznego Forum Pokojowej Nagrody Nobla w Concordia College w Moorhead (Minnesota). Od 1999 roku prowadzi liczne seminaria/warsztaty dialogowe, przede wszystkim między Serbami a Albańczykami z Mitrovicy, Macedończykami a Albańczykami z Macedonii, Chorwatami a muzułmanami z Mostaru. Prowadził także wspólne seminaria dla większych grup, w tym w Betlejem i Jerozolimie dla Żydów, Arabów i Palestyńczyków oraz ostatnio - Ukraińców (przeprowadził ponad 400 seminariów dialogowych).

W 1987 roku Akademia Nansenowska z Norwegii została uhonorowana nagrodą fundacji na rzecz wolności słowa (Freedom of Expression Foundation Prize), w 1998 roku, w uznaniu jej wkładu na rzecz budowania pokoju i tolerancji, otrzymała wyróżnienie UNESCO za Wychowanie dla Pokoju. W 1999 roku Steiner Bryn, Doradca Sieci Dialogu Nansenowskiego i Inge Eidsvåg, były Dyrektor Akademii Nansenowskiej, otrzymali nagrodę Fundacji Amalie Laksov na rzecz ochrony praw człowieka (Amalie Laksov’s Fund for the Protection of Human Rights). Steinar Bryn otrzymał też nagrodę Bridge-builder Prize 2004 za wkład w budowanie zaufania.

Podczas Szkoły Letniej w Sopocie na Uniwersytecie SWPS w 2008 roku (której koordynatorem był prof. Bohdan Michalski), dr Steinar Bryn przedstawił podstawy, zasady i metodologię dialogu w praktyce oraz pokazał, jak można wykorzystać dialog w różnych obszarach konfliktu. Dr Bryn był wielokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jan Wiktor Sienkiewicz

Prof. zw. dr hab.

Historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Kieruje jedynym w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 40 książek dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku, w tym: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, Toruń 2015.

Celem większości opracowań autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań artystycznych (szczególnie w zakresie plastyki) polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami. Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

www.janwiktorsienkiewicz.pl