dr Beata Klocek di Biasio

Prezes Fundacji na rzecz dialogu

Eksperci współpracujący z 
Fundacją na Rzecz Dialogu

Karolina Banach

Karolina Banach

Magister psychologii międzykulturowej – Uniwersytet SWPS oraz magister Psychologii Organizacji i Zarządzania - London School of Economics and Political Science, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Talentem i Zasobami Ludzkimi w Organizacji (Talent Management) oraz Rozwoju Przywództwa na Uniwersytecie Harwarda w Cambridge, Massachusetts. Pracowała przez ponad 5 lata w Londynie w rekrutacji i Executive Search w zakresie London Market Insurance, Bankowości Inwestycyjnej oraz IT. Prowadziła zajęcia z przedmiotów biznesowych w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zarządzania talentem, rozwoju przywództwa, kobiety w przywództwie, treningów międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej w biznesie.

Tomasz Duda

Tomasz Duda

Dr

Psycholog, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ewaluator programu ASOS dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współpracował, jako koordynator, z Fundacją Otwarta Sztuka przy realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017: „Wirtualny Hołd Pruski – Matejko Odkodowany” oraz „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości Igor Mitoraj”.

Dariusz Nowak

Dariusz Nowak

Mgr

Nauczyciel historii i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu. Absolwent wydziału humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku historia. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje: archiwistyczna i nauczycielska. Ukończone studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Koordynator wielu szkolnych i między szkolonych projektów edukacyjnych na terenie Radomia. Nauczyciel z międzynarodowym tytułem Microsoftu - Microsoft Innovative Educator Expert. Fotograf i grafik komputerowy. Administrator szkolnej strony internetowej.

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji interaktywnych i mobilnych. Zdobył doświadczenie w firmach technologicznych jako programista, projektant interface’ów UI/UX i grafik 3D. Współwłaściciel firmy Integence, która zrealizowała już ponad 100 projektów dotyczących aplikacji 3D. Twórca aplikacji Virtual Reality 3D do projektów "Wirtualny Hołd Pruski - Matejko Odkodowany” oraz „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości Igor Mitoraj”, których powstanie zostało dofinansowane w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017.

Doradcy i konsultanci

Bohdan Michalski

Prof.

Badacz twórczości S.I. Witkiewicza, wydawca jego pism filozoficznych i estetycznych ­ Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ekspert komunikacji wizualnej. Współpracował, jako ekspert i wykonawca z Fundacją Otwarta Sztuka przy realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017: „Wirtualny Hołd Pruski – Matejko Odkodowany” oraz w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017. EDYCJA JESIENNA: „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości - Igor Mitoraj”.

Piotr Chołodziński

Prof.

Reżyser teatralny, wykładowca Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Jest to uczelnia wyższa, która kształci studentów w dziedzinie sztuki, komunikacji i nowych mediów. Powstała w roku 2014 z połączenia trzech uczelni: Westerdals, NISS (Nordic Institute of Stage and Studio), and NITH (The Norwegian School of Information Technology) i stanowi samodzielną uczelnię: Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Steinar Bryn

Ph.D.

Dr Steinar Bryn, Nansen Dialogue Network, Akademia Nansenowska w Lillehammer, Norwegia. Specjalizuje się w studiach i praktyce działań na rzecz pokoju. Od 1995 roku zaangażowany w pokojowe działania edukacyjne na Bałkanach. Uczestnik 15 dorocznego Forum Pokojowej Nagrody Nobla w Concordia College w Moorhead (Minnesota). Od 1999 roku prowadzi liczne seminaria/warsztaty dialogowe, przede wszystkim między Serbami a Albańczykami z Mitrovicy, Macedończykami a Albańczykami z Macedonii, Chorwatami a muzułmanami z Mostaru. Prowadził także wspólne seminaria dla większych grup, w tym w Betlejem i Jerozolimie dla Żydów, Arabów i Palestyńczyków oraz ostatnio - Ukraińców (przeprowadził ponad 400 seminariów dialogowych).

W 1987 roku Akademia Nansenowska z Norwegii została uhonorowana nagrodą fundacji na rzecz wolności słowa (Freedom of Expression Foundation Prize), w 1998 roku, w uznaniu jej wkładu na rzecz budowania pokoju i tolerancji, otrzymała wyróżnienie UNESCO za Wychowanie dla Pokoju. W 1999 roku Steiner Bryn, Doradca Sieci Dialogu Nansenowskiego i Inge Eidsvåg, były Dyrektor Akademii Nansenowskiej, otrzymali nagrodę Fundacji Amalie Laksov na rzecz ochrony praw człowieka (Amalie Laksov’s Fund for the Protection of Human Rights). Steinar Bryn otrzymał też nagrodę Bridge-builder Prize 2004 za wkład w budowanie zaufania.

Podczas Szkoły Letniej w Sopocie na Uniwersytecie SWPS w 2008 roku (której koordynatorem był prof. Bohdan Michalski), dr Steinar Bryn przedstawił podstawy, zasady i metodologię dialogu w praktyce oraz pokazał, jak można wykorzystać dialog w różnych obszarach konfliktu. Dr Bryn był wielokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jan Wiktor Sienkiewicz

Prof. zw. dr hab.

Historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Kieruje jedynym w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 40 książek dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku, w tym: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, Toruń 2015.

Celem większości opracowań autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań artystycznych (szczególnie w zakresie plastyki) polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami. Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

www.janwiktorsienkiewicz.pl

Tadeusz Cukier

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Laureat konkursów architektonicznych, współautor obiektów w kraju i za granicą. Fotografią zajmuje się od ponad 30 lat, autor albumów i kalendarzy o Krakowie. Prowadzi autorskie wydawnictwo. Współpracował, jako autor fotogramów, z Fundacją Otwarta Sztuka przy realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach programu MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO: KULTURA ­ INTERWENCJE 2017: „Wirtualny Hołd Pruski – Matejko Odkodowany” oraz „Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości - Igor Mitoraj”.

Romualda Seroczyńska

Firma Usługi Księgowe i Doradcze Romualda Seroczyńska funkcjonuje na rynku od 01.06.2010 roku. Podstawowy zakres działalności to: badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych oraz usługowe kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Właściciel firmy jest dyplomowanym biegłym rewidentem i dyplomowanym księgowym. Doświadczenie zawodowe posiada od 1990 roku.

Usługi Księgowe i Doradcze Romualda Seroczyńska
03-147 Warszawa, ul. Sprawna 30D lok. 9
tel. 602 240 041

NIP: 9511358167 • REGON: 142399609