Antyczne i chrześcijańskie źródła tożsamości
IGOR MITORAJ

Doktor Beata Klocek di Biasio ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie oraz Dipartimento Lettere e Filosofia Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie (ze stopniem Dottore in Lettere). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w Instytucie Sztuki PAN. Związana była z Instytutem Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetem we Florencji, gdzie organizowała międzynarodowe konferencji poświęcone tożsamości europejskiej. Jest członkiem Rady Naukowej serii „Europa XXI. Nowe Perspektywy” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Zainteresowania naukowe dr Beaty Klocek di Biasio obejmują problematykę komunikacji wizualnej oraz tradycji antyku we współczesnej kulturze, a jej ostatnia książka poświęcona jest problematyce tożsamości europejskiej i mitowi Europy w sztuce.

Tadeusz Cukier (ur. 1952, Gdańsk), absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Laureat konkursów architektonicznych, współautor obiektów w kraju i za granicą Fotografia zajmuje się od ponad 30 lat, autor albumów i kalendarzy o Krakowie. Prowadzi autorskie wydawnictwo.