OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU CENTRUM W RASZYNIE 2021-2023

Program „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
„Adaptacja budynków Austerii na Centrum integracji społeczno–kulturalnej w Raszynie”