Antyczne i chrześcijańskie źródła tożsamości
IGOR MITORAJ

Wystawa fotogramów TADEUSZA CUKRA

prezentująca sztukę publiczną Igora Mitoraja Wystawie towarzyszy PANEL poświęcony twórczości rzeźbiarskiej Igora Mitoraja, podczas którego dr BEATA KLOCEK DI BIASIO, autorka pierwszego w literaturze światowej naukowego opracowania monograficznego poświęconego temu artyście pt. Dzieła Igora Mitoraja – dialog sztuki z historią, wygłosi prelekcję na temat jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem sztuki publicznej artysty.

Organizator: FUNDACJA OTWARTA SZTUKA
we współpracy z FUNDACJĄ NA RZECZ DIALOGU
Kurator wystawy: BOHDAN MICHALSKI

Wernisaż wystawy wraz z dyskusją panelową odbędzie się
15 listopada 2017 roku o godz. 14.00
w Zespole Szkół Plastycznych
im. Antoniego Kenara
Zakopane, ul. Kościeliska 35

Wystawa zorganizowana w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
KULTURA INTERWENCJE 2017. EDYCJA JESIENNA, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.